• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon (1744)