• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Ølve (10)