• Husdyrhold - Storfehold og melkeproduksjon Hokksund (10)