• Husdyrhold - Saue- og geitehold Klepp stasjon (6)