• Husdyrhold - Saue- og geitehold Klepp stasjon (5)