• Husdyrhold - Saue- og geitehold Sandnessjøen (8)