Hopp til søk
Nordbohus Volda AS
29 år som bedrift

Nordbohus Volda vart etablert i 2019, og består av eit svært dyktig og samansett team med mange års erfaring i byggebransjen, heilt tilbake til 1980-talet. Teamet har jobba på alle dei ulike nivåa i ein byggeprosess og dette gir oss unik innsikt i bruken av dei beste løysingane. Vi kjenner Søre Sunnmøre godt, og veit kva som må til for at din bustad skal tåle både vær, vind og alle årstider samtidig. Du finn oss i lokalsamfunnet ditt, og då er det ekstra hyggeleg for oss å kunne være stolte av det vi har levert. Lokal verdiskaping Vi er eit sjølvstendig selskap med lokalt eigarskap og lokale tilsette. Som ein del av Nordbohuskjeda, får vi forsterkningar innan produktutvikling, byggesystem, IT, innkjøp av byggevarer og konsulentbistand frå hovudkontoret sine arkitektar, marknadsførarar og ingeniørar. Vi vidareutdannar våre tømrarar, og jobbar saman med kommunen med tanke på bustadutvikling og framtida. Ta kontakt med oss! Vi tek gjerne imot deg for eit uforplikt

Snippa 4, 6100 Volda

Flyfoto: Kart: Snippa 4, 6100 Volda