Hopp til søk
24 år som firma

Troll Hundeskole

Industriveien 6, 3610 Kongsberg

Min filosofi og personlige erfaring med trening av dyr støtter seg på deres naturlige intelligens, og jeg trener derfor uten bruk av straff eller aggresjon. Vi inviterer til et skifte i holdning til dyrene som innebærer følsomhet for dyrenes behov, og visdom til å imøtekomme disse behovene. Treningen inkluderer opplæring i å tilegne seg tålmodighet og kunnskaper til å trene dyrene slik at de oppfører seg naturlig samtidig som atferden står i samsvar med omgivelser og forventninger. Troll hundeskole vektlegger hvor viktig det er at eieren er rede til å ivareta dyrets behov. Derfor har vi fokus på å oppnå balanse mellom dyrets behov og eierens ønsker.Vi lærer eierne å lese og forstå hundenes språk, og å forstå hvordan hundenes prestasjoner og generelle atferd er feedback på hvordan de blir behandlet.

Industriveien 6, 3610 Kongsberg

Flyfoto: Kart: Industriveien 6, 3610 Kongsberg