Hopp til søk
3 år som bedrift
  • Samtaleterapi
  • Angst
  • Depresjon

Video samtaleterapi til voksne med lettere til moderate psykiske helseproblemer i hele Norge. Her får du hjelp med generelle komplikasjoner, psykisk ubalanse situasjonsbetinget; angst; stress; søvnvansker; utbrenthet; depresjonsfølelse eller misnøye i nære relasjoner, jobb, karriere; interne kamper angående din selvfølelse; eller eksistensielle dilemmaer om livet, døden og meningen med det hele.

Colletts gate 77, 0456 Oslo

Flyfoto: Kart: Colletts gate 77, 0456 Oslo