22 år som firma

Prestemarka Bu- og Dagtilbod

Nedreskodjevegen 10, 6260 Skodje

Prestemarka er Skodje kommune sitt bu- og dagtilbod for personar med utviklingshemming. Eininga tilbyr omsorg i eigen heim, i eigen bustad ved Prestemarka, i avlastningsbustader og gjennom eit omfattande dagtilbod. Eininga organiserer også kommunen sitt tilbod om vaksenopplæring til ...
Utvid tekst

Telefon 70 24 48 91
Avd. Leiar Butilbud 70 24 48 90
Avd. Leiar Dagsenter 70 24 40 29
Dagsenter 70 24 48 94
Fargeskrinet 70 24 48 93
Gården 70 24 48 95
Nedreskodjevei 14 70 24 40 08
Nedreskodjevei 15 og 17 70 24 48 37
Nedreskodjevei 19 B (Avlastning) 70 24 40 07
Nedreskodjevei 21 og 23 70 24 48 98
Nuisveien 70 27 51 06
Ådalsbakken 70 24 41 80
E-post postmottak@skodje.kommune.no

Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene.