• Gull- og sølvvarer - Produksjon Rubbestadneset (1)