• Fysioterapeut Jevnaker (2)

Målsetningen for fysioterapi er å forebygge og behandle sykdom eller skade. Fysioterapitjenesten i kommunen tilbys ved Jevnaker Fysikalske Institutt og ved kommunal helsetjeneste.