• Fyringsolje Passebekk (1)

Waal Olje As leverer fyringsoljer, diesel og smørolje i Buskerud og Vestfold. Vi har eget ordre-/ kundeservice kontor . Vi har god leveringsdyktighet med erfarende sjåfører.Vi er også forhandler av Texaco Smøremidler. Vi har de mest vanlige smøreoljene og smørefett til landbruk, transport og anlegg på lager.