• Frukt, bær og grønnsaker - Foredling og konservering Gjesvær (1)