• Frukt, bær og grønnsaker - Foredling og konservering Berlevåg (1)