Ørland Hovedflystasjon

Ørlandet Flystasjon, 7130 Brekstad

Postboks 500, 7129 Brekstad

Mobiltelefon 915 03 003
E-post forsvaret@mil.no
Hjemmeside www.mil.no

Bransjer i Trøndelag