Forsvarsbygg hovedkontor Oslo

Akershus Festning, Bygning 65, 0150 Oslo

Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo

Mobiltelefon 468 70 400
Telefaks 23 09 31 76