UBHV Finnmark Heimevernets Befalskole (HVBS)

9709 Porsangmoen

Vest-Finnmark heimevernsdistrikt HV 17 78 49 30 00
Mobiltelefon 454 03 304
Telefon 78 49 33 04
Telefaks 78 49 33 11
Vest-Finnmark heimevernsdistrikt HV 17 78 49 21 80
E-post finnmark@ubhv.no

Bransjer i Finnmark