• Forskning og utvikling Horten (3)

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har til formål å drive forskning og utvikling for forsvarets behov.