Forskning og utvikling

På jakt etter en aktør innenfor forskning og utvikling? Fagområder som helse, klima, miljø og kjemi er bare blant noen av feltene hvor forskning spiller en viktig rolle. Finn bedriften du leter etter i vår oversikt. Denne gir deg også telefonnummer og nettadresser til rette virksomhet for deg innen forskning og utvikling.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har til formål å drive forskning og utvikling for forsvarets behov.

Veterinærinstituttet gir forskningsbasert forvaltningstøtte til myndighetene på områdene mattrygghet, fôrhygiene, dyre-, skjell- og fiskehelse.

Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS) er en privateid havbruksstasjon med base i Gildeskål i Nordland. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen biologiske og teknologiske problemstillinger både i småskala og full kommersiell skala.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 255 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.

Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og tilsvarende områder.Ledlysets påvirkningsevne

Norsk Romsenter befinner seg i Drammensveien 165 på Skøyen i Oslo. Vår oppgave er å fremme og ivareta Norges interesser i den europeiske romorganisasjonen ESA, i EUs satellittnavigasjons-programmer EGNOS og Galileo, i den EUs jordobservasjonsprogram Copernicus, samt gjennom flere bilaterale avtaler. Norges romvisjon har fokus på at Norge skal være det landet som har størst nytte av rommet. Visjo... Les mer

Lier kontor: Parkveien 6A, 3413 Lier Tlf: 99645021, Voss kontor: Opelandsvegen 142, 5709 Voss Tlf: 41920258