Hopp til søk

Forskning og utvikling

På jakt etter en aktør innenfor forskning og utvikling? Fagområder som helse, klima, miljø og kjemi er bare blant noen av feltene hvor forskning spiller en viktig rolle. Finn bedriften du leter etter i vår oversikt. Denne gir deg også telefonnummer og nettadresser til rette virksomhet for deg innen forskning og utvikling.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov.

NORSAR er en internasjonalt anerkjent og uavhengig forskningsstiftelse. Vi er spesialister på seismologi og seismisk overvåkning.

Veterinærinstituttet gir forskningsbasert forvaltningstøtte til myndighetene på områdene mattrygghet, fôrhygiene, dyre-, skjell- og fiskehelse.

Norsk Romsenter befinner seg i Drammensveien 165 på Skøyen i Oslo. Vår oppgave er å fremme og ivareta Norges interesser i den europeiske romorganisasjonen ESA, i EUs satellittnavigasjons-programmer EGNOS og Galileo, i den EUs jordobservasjonsprogram Copernicus, samt gjennom flere bilaterale avtaler. Norges romvisjon har fokus på at Norge skal være det landet som har størst nytte av rommet. Visjo... Les mer

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ) er et interfylkeskommunalt samarbeid (IS) mellom fylkeskommunene Innlandet og Viken. TkØs oppgaver er spesialistbehandling, forskning, fagutvikling og kompetanseheving. TkØ er lokalisert i Oslo. TkØs visjon: God oral helse for hele befolkningen gjennom tjenester av høy kvalitet

Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS) er en privateid havbruksstasjon med base i Gildeskål i Nordland. GIFAS gjennomfører forskningsprosjekter innen biologiske og teknologiske problemstillinger både i småskala og full kommersiell skala.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved OsloMet – storbyuniversitetet. NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet fra barnehage til høyskole- og universitetsnivå. Vi driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring ... Les mer

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland, TkRog, er ett av fem odontologiske kompetansesentre. Kompetansesenteret har to spesialisttannklinikker, en i Stavanger og en i Haugesund, samt en forskningsavdeling i Stavanger.

HYSTORSYS is a Norwegian developer and supplier of hydrogen compression systems based on solid state absorption / desorption in metals – metal hydrides (MH). The technology enables compressing hydrogen without any moving parts.

Bergen Carbon Solutions driver med utvikling av teknologi, og produksjon av materialer innen en miljøvennlig og fremtidsrettet bransje. Selskapet jobber også med investeringer innen produkter og teknologi relatert til dette.

Gjennom tre tiår har Biofokus arbeidet for å heve kunnskapen om naturmangfoldet i Norge. Biofokus er en uavhengig stiftelse med 16 ansatte og blant landets ledende fagmiljø på artsmangfold og naturkartlegging. Vi har kontorer i Forskningsparken i Oslo, og lokalavdelinger i Trøndelag, Telemark og Oppland. Biofokus tar oppdrag over hele landet. Biofokus sine ansatte har høy artskompetanse og bred ø... Les mer