Hopp til søk

Resultat - Forlag

Våre 5200 medlemmer arbeider i ekstern revisjon og rådgivning, regnskapsføring, i offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 500 av medlemmene er studenter. Revisorforeningen driver omfattende kurs- informasjons- og veiledningsvirksomhet rettet mot medlemmer og andre. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen også regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer. Foreningen har et... Les mer