Utsira kirkelige fellesråd og menighet

5547 Utsira

Postboks 94, 5547 Utsira

Telefon 52 75 01 25
Telefaks 52 75 01 35