Hopp til søk

Resultat - Foreninger og forbund - Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner Oslo

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen og er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Som medlem får du rådgivning, advokathjelp, bransjefellesskap og bedre rammevilkår gjennom vår politiske påvirkning.

Norsk Eiendom er eiendomsbransjens talerør og pådriver. Som bransjeforening for over 300 eiendomsaktører over hele landet, sprer vi kunnskap om eiendomsbransjen og samarbeider med myndighetene og samfunnet forøvrig. Våre medlemmer utvikler og tar vare på bolig- og næringseiendom i hele landet.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) samler Norges største fellesskap av bedrifter, og er den ledende organisasjonen for arbeidsgivere. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet.

NHO Byggenæringen er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge. Dette gir slagkraft som kommer deg til gode som medlem i en av NHO Byggenæringen's 14 bransjeorganisasjoner.

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for hele fornybarnæringen. Vi jobber for fornybare og bærekraftige energiløsninger som bidrar til å kutte klimagassutslipp og skape nye arbeidsplasser og inntekter for Norge.