Hopp til søk
67 år som bedrift

Norske Redningshunder

Tamburveien 5, 1406 Ski

Mobiltelefon
E-post post@nrh.no
Aksjoner www.aksjoner.no
Bli medlem www.nrh.no
Oslo/Asker og Bærum, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-oslo.no
Romerike, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-romerike.no
Hedmark og Oppland, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-hedopp.no
Buskerud, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-buskerud.no
Telemark og Aust-Agder, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrhtelemarkagder.net
Hordaland, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-hordaland.no
Sogn og Fjordane, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-dio8.no
Møre og Romsdal, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-dio09.no
Trøndelag, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-trondelag.no
Søndre Nordland, Alarmtelefon
Hjemmeside dio11.com
Troms, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-troms.no
Finnmark, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-finnmark.no
Østfold og Follo, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-ostfold.no
Vestfold, Alarmtelefon
Hjemmeside www.nrh-vestfold.no
Hålogaland, Alarmtelefon
Hjemmeside dio12.org
Nord-Rogaland, Alarmtelefon
Hjemmeside www.norske-redningshunder.no
Sør-Rogaland og Vest-Agder, Alarmtelefon
Hjemmeside nrh.krissi.net

Norske Redningshunder er en landsomfattende, frivillig, humanitær redningsorganisasjon. Organisasjonen utdanner hunder og hundeførere til bruk i redningstjenesten, og organiserer beredskap for disse ekvipasjene gjennom kontakt med hovedredningssentralene og lokale politimyndigheter.

Tamburveien 5, 1406 Ski

Flyfoto: Kart: Tamburveien 5, 1406 Ski