1

Fredskorpset skaper endring ved å bringe unge mennesker på tvers av landegrenser for å dele kunnskap, lære av hverandre og skape verdier sammen. Fredskorpsets utvekslingsprogrammer er bygget på gjensidighet og lokalt eierskap, de styrker relasjoner både på institusjons- og individnivå og har en lærings- og samfunnseffekt lenge etter at utvekslingen er over. Fredskorpset - Utveksling for utvikli... Les mer

3

FFO Hordaland har 62 medlemsorganisasjoner og vi representerer over 30.000 medlemmer i Hordaland fylke. Vi har brukermedvirkere i fylkeskommunen, kommunale råd for funksjonshemmede, helseforetakene i Helse Vest og NAV. Brukermedvirkning og interessepolitikk er kjernen i FFOs arbeid. FFO Hordaland driver i tillegg Funksjonshemmedes informasjonssenter, et flerbrukshus med 26 organisasjoner som er ... Les mer

5

I 20 år har Senter for arbeidslivsforberedelse – ALF – vært først med de beste løsningene. Det finnes ikke én vei tilbake til arbeidslivet som passer for alle. Det er derfor ALF har tilbud som dekker mange forskjellige behov. Vi samarbeider med både det offentlige og det private næringslivet og når vi ser at et behov ikke er fylt, utvikler vi våre egne løsninger.

7

For deg som er medlem av BoligMentoren garanterer vi rask og personlig rådgivning og juridisk veiledning. En mentor deler av sin kunnskap og av sine erfaringer. Det skal komme deg som medlem til gode. Vi i BoligMentoren ønsker å være den beste rådgiveren innenfor bolig og eiendom.

Asylet

Postboks 29, 5782 Kinsarvik