Sámi váldoorganisašuvda Norgga bealde Sámis. Bargat kultuvrrain ja politihkain. Samisk hovedorganisasjon på norsk side av Sápmi. Vi jobber med kultur og politikk.

Amcar Harstad

Postboks 5456, Bergseng 9496 Harstad