15 år som firma

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Parkveien 55, 0256 Oslo Vis kart

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler tvister mellom forbrukere og eiendomsmeglere. Foretak eller advokat som driver med eiendomsmegling er lovpålagt å være tilsluttet nemndsordning. En klage kan angå alle sider ved utøvelsen av virksomheten. Reklamasjonsnemnda b...
Utvid tekst

Eiendomsmegler MNEF 22 12 90 90
Telefaks 22 55 31 06
E-post post@eiendomsmeglingsnemnda.no
Hjemmeside www.eiendomsmeglingsnemnda.no

Søkeord kan fra annonsøren inneholde bevisste skrivefeil og forskjellige skrivemåter for å sikre treff ved søk etter disse ordene.