Hopp til søk
27 år som bedrift

Rio - En Landsdekkende Brukerorganisasjon på Rusfeltet

Storgata 39, 0182 Oslo

E-post post@rio.no

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Vårt formål er å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv som er ikke er dominert av rusproblemer. Vi mener dette må skje i et helhetlig og individuelt tilpasset behandlings- og rehabiliteringsforløp.

Storgata 39, 0182 Oslo

Flyfoto: Kart: Storgata 39, 0182 Oslo