Utvikle samarbeid mellom nøytrale XR-arenaer, aktører, akademia, kunst og kultur. Prøve ut ideer, samarbeide og utnytter XRs potensiale for effektivisering, opplæring, innovasjon, nyskaping, kunst og kultur. Utvikle samarbeid mellom nøytrale XR-arenaer, aktører, akademia, kunst og kultur. Prøve ut ideer, samarbeide og utnytter XRs potensiale for effektivisering, opplæring, innovasjon, nyskaping, ... Les mer