Hopp til søk

Resultat - Foreninger og forbund - Interesseorganisasjoner

TS&LK ble grunnlagt 16. juni 1910. Klubben var den første som ble etablert nord for Bergen og er i dag en av de aller eldste svømmeklubbene i landet. Vi tilbyr blant annet babysvømming, svømmekurs for barn, synkronsvømming, stuping og konkurransesvømming.

Huseiernes Landsforbund (HL) er en landsomfattende interesseorganisasjon for eiere av bolighus, eierseksjoner, sameier, borettslag og gårdeiere.

HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen og er Norges viktigste arena for profesjonelle innen HR og ledelse

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester behandler tvister mellom forbrukere og eiendomsmeglere. Foretak eller advokat som driver med eiendomsmegling er lovpålagt å være tilsluttet nemndsordning. En klage kan angå alle sider ved utøvelsen av virksomheten. Reklamasjonsnemnda behandler ikke tvister mellom kjøper og selger.

Norges Rederiforbund er den ledende arbeidsgiver-, beredskaps- og interesseorganisasjonen for norsktilknyttede rederivirksomheter. Våre medlemmer er kjernen og drivkraften i det norske maritime miljø. Rederiene alene skaper verdier for mer enn 100 milliarder kroner årlig. Rederiforbundets 140 medlemmer har 1 800 skip og rigger verden over, og sysselsetter over 50 000 sjøfolk og offshorearbeidere ... Les mer

Fellesforbundet er LOs største forbund i privat sektor. Vårt formål er å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Vårt formål er å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv som er ikke er dominert av rusproblemer. Vi mener dette må skje i et helhetlig og individuelt tilpasset behandlings- og rehabiliteringsforløp.

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Vår visjon er å bygge gode ledere. .

AMCAR Norge er bilentusiastenes egen bilorganisasjon. Med over 27.500 personlige enkeltmedlemmer og mer enn 160 tilsluttede klubber (med sine 30.000 medlemmer) har vi snart 60.000 entusiaster bak oss og vårt arbeid for hobbyen. Det gir god innflytelse og slagkraft utad! Et komplett og økonomisk lønnsomt medlemstilbud forsvarer årskontingenten på kr. 820,-. (Pris fram til oktober 2022). AMCAR har ... Les mer

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Stiftelsen norsk mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon

Skattebetalerforeningen er en selvfinansiert interesseorganisasjon med visjon om å gjøre din skattehverdag enklere. Skattebetalerforeningen ønsker å være en ledende leverandør av skatteinformasjon. Vi utgir fagtidsskrifter og bøker om ulike emner innen skatter og avgifter. Vi arrangerer kurs innen flere fagområder, bl.a. merverdiavgift, arveavgift og generasjonsskifte, utenlandsbeskatning, natur... Les mer

FFO har 87 medlemsorganisasjoner og representerer over 335.000 medlemmer på landsbasis. FFO har gjennomgående medlemskap i paraplyorganisasjonen, som tilsvarer i Vestland 65 organisasjoner og 35.000 medlemmer. FFO Vestland har rådsmedlemmer i fylke- og kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelser i 43 kommuner. Brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten ved alle foretak i Helse Vest og NAV. ... Les mer

BI Studentorganisasjon har som visjon å drive sosial integrasjon på campusene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger gjennom prosjekter, aktiviteter, arrangement og happenings for alle studenter på BI. BISO skal jobbe for å ivareta og utvikle studentenes interesser ved å koordinere med eksterne politiske organ og samarbeide med BI vedrørende akademiske problemstillinger. BISO skal tilrettelegge f... Les mer

Bad, park og idrett er en landsomfattende, åpen medlemsorganisasjon som arbeider for en fremtidsrettet utvikling innen fagområdene park, idrett, friluftsliv og bad.