• Foreninger og forbund - Humanitære organisasjoner Horten (3)