Hopp til søk

Resultat - Foreninger og forbund - Humanitære organisasjoner Oslo

SOS-barnebyer er en internasjonal profesjonsorganisasjon med 70 års erfaring i å sikre barn den omsorgen de trenger for å vokse og utvikle seg til selvstendige voksne. Vår målgruppe er barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin.

Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge. Gjennom forskning og forebygging, informasjon, støtte, rådgivning og politisk arbeid jobber vi for at færre skal få kreft, at flere skal overleve kreft og for bedre livskvalitet for alle som er rammet. Vi har en rekke gratis tilbud og møteplasser for kreftpasienter, pårørende og etterlatte rundt i landet. Kreftforeni... Les mer

Redd Barna har jobbet for barns rettigheter i mer enn 100 år. Vi er en del av den internasjonale organisasjonen “Save the Children”, med over 24.000 ansatte i 122 land

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) ble etablert i 1896 og er med sine 41.000 medlemmer Norges største kvinneorganisasjon. Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) formål er å bidra til et trygt og inkluderende samfunn. Medlemmene yter en betydelig frivillig innsats. Vårt hovedfokus er å bidra til å bedre kvinners livsvilkår i alle livets faser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. N... Les mer

Norsk Revmatikerforbund ble stiftet av pasientene selv i 1951. I dag er vi en av Norges største interesse- og brukerorganisasjon med om lag 35 000 medlemmer. Én av fem har en sykdom relatert til muskel- og skjelett. Vi jobber med forskning for å løse sykdomsgåten, behandling og rehabilitering. Vi hjelper alle til bedre livskvalitet, mestring av sykdommen og deltakelse i samfunnet. Sammen for et f... Les mer

Bli Plan-fadder. Å være Plan-fadder er en personlig og virkningsfull måte å hjelpe på. For bare 8 kroner dagen blir du fadder til ett barn og bidrar til et helt lokalsamfunn. Plan er en internasjonal humanitær organisasjon som driver barnerettet utviklingsarbeid uten politiske eller religiøse bindinger.

I 1947 strakte norske menigheter ut en hjelpende hånd til Tysklands sivile ofre. Slik ble Kirkens Nødhjelp født. Nøden kjenner fortsatt ingen grenser. Vi møter den med grenseløs nestekjærlighet.