Fellesforbundet er et norsk fagforbund som ble opprettet 8. mai 1988, etter en sammenslåing av Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund, Bekledningsarbeiderforbundet, Norsk Papirindustriarbeiderforbund og Norsk Skog- og Landarbeiderforbund. Senere har også Norsk Grafisk Forbund gått inn i forbundet, gjeldende fra 1. januar 2006, og 1. juni 2007 ble også Hotell- ... Les mer