• Foreninger og forbund - Arbeidstakerorganisasjoner Sjøvegan (1)