Forbundet organiserer alle grupper på arbeidsplassene, uavhengig av utdanning og stilling. Rundt om i Norge finnes 3000 godt skolerte NTL-tillitsvalgte som bistår våre medlemmer ved for eksempel lønnsforhandlinger og konflikter.

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Vår visjon er å bygge gode ledere. .

Norsk Manuellterapeutforening, NMF, organiserer manuellterapeutene i Norge. Foreningen er også åpen for fysioterapeuter med takst A8-kompetanse, manuellterapistudenter (både innenlandske og utenlandske) og fysioterapistudenter som tar sikte på å bli manuellterapeuter.

Lærernes Yrkesforbund er en yrkesorganisasjon som søker medlemmer over hele landet. Både innenfor offentlig og privat sektor. Vi bygger organisasjonen vår på mangfold, likeverd og respekt. Hos oss i LY en YO i Delta, er du betydningsfull, og vil få god oppfølging av din tillitsvalgte.

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895 av anleggsarbeidere. I dag organiserer forbundet rundt 33.000 medlemmer.

For å kunne være yrkesaktivt medlem i Norsk Radiografforbund, må du være autorisert radiograf i Norge, eller tilhøre andre autoriserte faggrupper med høgskole-/universitetsutdannelse innenfor radiografi/stråleterapi eller nukleærmedisin