Bedriften ble etablert i 1890, og har vært i kontinuerlig drift siden, og er således en av de eldste fiskeforedlingsbedriftene i Norge. Firmaet ble omgjort til aksjeselskap i 1971. De første årene ble det hovedsakelig produsert saltfisk, og tørket klippfisk på bergene. Senere, etterhvert som kommunikasjonene bedret seg, ble det også ferskfisk-pakking og tranproduksjon. I forbindelse med tranprodu... Les mer

Røst Sjømat AS eksporterer selv en stor andel av sine produkter, og eksporten går til blant annet Italia, Portugal, Australia og Canada. Noe av vårt satsningsområde er nå levendelagring samt en viss trading av saltfisk, som betyr kjøp fra andre for videresalg. Levendefisken er i dag lokalisert på Myre, Nordvågen samt på Bjarkøy hvor fisken slaktes og pakkes. Planen framover er å ta denne slakting... Les mer