Røst Sjømat AS eksporterer selv en stor andel av sine produkter, og eksporten går til blant annet Italia, Portugal, Australia og Canada. Noe av vårt satsningsområde er nå levendelagring samt en viss trading av saltfisk, som betyr kjøp fra andre for videresalg. Levendefisken er i dag lokalisert på Myre, Nordvågen samt på Bjarkøy hvor fisken slaktes og pakkes. Planen framover er å ta denne slakting... Les mer

1

Bedriften ble etablert i 1890, og har vært i kontinuerlig drift siden, og er således en av de eldste fiskeforedlingsbedriftene i Norge. Firmaet ble omgjort til aksjeselskap i 1971. De første årene ble det hovedsakelig produsert saltfisk, og tørket klippfisk på bergene. Senere, etterhvert som kommunikasjonene bedret seg, ble det også ferskfisk-pakking og tranproduksjon. I forbindelse med tranprodu... Les mer

2

Helt siden bestefar Selmar Reinhartsen etablerte Reinhartsen på Flekkerøya i 1931, har selskapet levert det beste av det meste innen sjømat, vilt og spesialiteter. På Flekkerøya hadde Reinhartsen fiskemottak, dyr på båsen og grønnsaker og bær i hagen. Noe ble solgt på fiskebrygga, annet på byens torv. Hos Reinhartsen er hele verdikjeden representert

17

Astrup Lofoten er en familiebedrift med røtter langt tilbake i tid, bedriften ble etablert i 1963. Våre forfedre har gjennom flere generasjoner drevet med tørrfiskproduksjon og selv fraktet fisken med tørrfisk-jekter til Bergen, og kom tilbake med matvarer, tøy og lignende. I dag kjøper og produserer vi torsk om vinteren som stort sett går til tørrfiskproduksjon.