Hopp til søk

Resultat - Fiskeforedling

Bedriften ble etablert i 1890, og har vært i kontinuerlig drift siden, og er således en av de eldste fiskeforedlingsbedriftene i Norge. Firmaet ble omgjort til aksjeselskap i 1971. De første årene ble det hovedsakelig produsert saltfisk, og tørket klippfisk på bergene. Senere, etterhvert som kommunikasjonene bedret seg, ble det også ferskfisk-pakking og tranproduksjon. I forbindelse med tranprodu... Les mer

Norfra offers high quality seafood. Fresh, salted, frozen or fillets - we bring you the best quality.

Stein på stein har vi bygget Wilsgård, og i dag er vi et hel integrert havbrukskonsern med aktivitet fra settefisk, matfisk, slakteri, foredling og salg. Hovedaktiviteten i Wilsgård Fiskeoppdrett AS er matfiskproduksjon slakting og pakking av denne. Vi har vår settefiskproduksjon i Kåfjord, mens matfiskproduksjon lokalisert i kommunene Karlsøy, Lenvik, Ibestad, Berg og Torsken. Slakteri og fored... Les mer

For more than 30 years, our focus has been on providing our customers with healthy, delicious salmon and trout products made from sustainably farmed fish. Our well established reputation and high focus on customer's satisfaction have allowed us to remain one of Europe's top salmon manufacturers. Our products are available in more than 40 countries worldwide.

With our global collective experience, resilience and culture, we adopt technology and knowledge-sharing to drive a change both in business and the societies in which we operate. Our business is based on long-term partnerships, creating value within shipping, ship broking, maritime services & port operations, seafood, investments and finance.

"En småskala familiebedrift som fokuserer på å foredle ørret på den tradisjonelle måten."

Aurdal i Valdres ligger Noraker Gård som i dag drives i 14. generasjon. Slektsgården har en rik kulturhistorie og lange tradisjoner i å legge rakfisk. Rakfisken fra Noraker Gård er en ettertraktet delikatesse som mange ganger har vunnet førsteprisen i Norsk Rakfiskfestivals årlige konkurranse.