Hopp til søk
34 år som bedrift

Stein på stein har vi bygget Wilsgård, og i dag er vi et hel integrert havbrukskonsern med aktivitet fra settefisk, matfisk, slakteri, foredling og salg. Hovedaktiviteten i Wilsgård Fiskeoppdrett AS er matfiskproduksjon slakting og pakking av denne. Vi har vår settefiskproduksjon i Kåfjord, mens matfiskproduksjon lokalisert i kommunene Karlsøy, Lenvik, Ibestad, Berg og Torsken. Slakteri og foredling i Torsken. Fra å være en familiebedrift med 2 ansatte i 1983 sysselsetter vi i dag opp ca. 60 personer i Wilsgård Fiskeoppdrett AS, og totalt 120 personer i konsernet.

Værnesveien 105, 9381 Torsken

Flyfoto: Kart: Værnesveien 105, 9381 Torsken