• Ferie- og fritidsboliger, utleie og formidling Strandebarm (1)