• Feiere Sandnessjøen (1)

Brann- og redningstjenesten i Alstahaug kommune er lokalisert med fast kontorsted på rådhuset, og brannstasjon på Nesset i Sandnessjøen med totalt 20 personer, fordelt på 4 vaktlag av 5 personer med fast hjemmevaktordning, pluss 4 reserver som er ansatt på deltid uten vaktordning. Tjøtta lokal brannstasjon er bemannet med 8 personer uten vaktordning.