ScanWaste håndterer de fleste typer avfall - og spesielt avfallstyper klassifisert som farlig avfall.