Hopp til søk
36 år som bedrift

Miljøteknikk Terrateam AS

  • Stengt nå
  • Åpent 07.00-15.00 i dag
Mandag 07.00 - 15.00
Tirsdag 07.00 - 15.00
Onsdag 07.00 - 15.00
Torsdag 07.00 - 15.00
Fredag 07.00 - 15.00

Tungtransportveien 25, 8626 Mo i Rana

Postboks 167, 8601 Mo i Rana

E-post miljoteknikk@terrateam.no
Laboratorium
Mobiltelefon
Kontorleder / økonomi
Driftsleder
Mobiltelefon

Vi driver behandling av uorganisk farlig avfall/ industriavfall som går til gjenvinning eller deponeres i nedlagte gruveganger i Mofjellet. Massen som går til deponi stabiliseres ved en innstøpningsprosess der det blant annet tilsettes bindemiddel. Økende andel går til gjenvinning. For tiden foregår det flere FoU-prosjekter relatert til gjenvinning i samarbeid med lokale smelteverk og Sintef Helgeland. Vår virksomhet har tillatelse fra Miljødirektoratet

Tungtransportveien 25, 8626 Mo i Rana

Flyfoto: Kart: Tungtransportveien 25, 8626 Mo i Rana