Norges Røde Kors Sentrene AS Avd Haraldvigen

Randøyene, 4639 Kristiansand S

Telefon 38 10 30 80
Røde Kors Sentrene AS 905 90 012
Røde Kors Sentrene AS 910 08 318
Telefaks 38 18 47 34
E-post haraldvigen@redcross.no
Hjemmeside www.haraldvigen.no