1

TeamKraft jobber etter mottoet ”Fra teori til praksis, fra ord til handling”. Teorien danner grunnlaget. Her har vi også gode foredragsholdere som passer meget godt inn i forhold til vårt konsept.

Simensen Bjørn Erik

Postboks 250, 1601 Fredrikstad