Entreprenørcompagniet Sør AS (Ecosør) er et entreprenørfirma som leverer produkter med riktig kvalitet innenfor kontraktfestet tidsramme til konkurransedyktig pris.

Jeg har drevet med graving siden 1993. Da med en gravemaskin, nå har jeg åtte gravemaskiner og diverse annet utstyr.