Hopp til søk

Resultat - Wire

DWTeknikk leverer en totalløsning til fjell- og betongsaging. Maskinparken består av både elektrisk og diesel-drevne maskiner.

Backe er et av landets ledende entreprenørselskaper innenfor bygg. I januar 2023 ble Kruse Smith Entreprenør en del av Backe. Som ett felles selskap blir vi sterkere. Vi får økt kompetanse, større markedsandel og en bedre mulighet til å kjempe for en mer bærekraftig byggebransje. Det skal våre ansatte, våre kunder og bransjen erfare som positivt.