Hopp til søk

Resultat - Veivedlikehold

Utdannet trefeller som tar på oppdrag innenfor trefeller, hogst, rydding, beskjæring med tilgang på leiekjøring med traktor for veirydding og snøbrøyting om vinteren! Ta kontakt for avtale!

Tar på meg alt av gravejobber i Elverum og omegn. Ta kontakt for befaring.