• Varetransport Nord-Statland
1

Vi driver med det meste innen tradisjonelt anleggsarbeid som kommunaltekniske arbeider med vei, vann og avløp, tomter, fjellarbeid, sortering, asfalttransport og vintervedlikehold som brøyting, strøing og høvling av veier. Vi tar oppdrag i hele Nord-Trøndelag. Hos oss kan du kjøpe sortert og usortert grus og steinmasser, rør og rørdeler og andre ting innen faget.