• Varetransport Trøndelag
1

Nemo Transport AS er et transportselskap som driver varetaxi / stykkgodstransport på strekningen Trondheim-Oppdal, samt bulktransport for Felleskjøpet Agria Trondheim.

Sandnes Transport og Terminal AS er et vel etablert transport og logistikkselskap med tilholdsted i Ottersøy i Nord-Trøndelag. Her disponerer vi kontorarealer, lagerhaller, arealer for utendørslagring og kaianlegg. Aktiviteten er for tiden økende.

4

Stjørdal Taxi as er fylkets største taxisentral. Viktigste holdeplass for våre biler er Trondheim Lufthavn Værnes. Vi tilbyr alt innen persontransport fra 4 til 16 seter. Vi har også uførebiler for rullestoltransport.

6

Vi driver med det meste innen tradisjonelt anleggsarbeid som kommunaltekniske arbeider med vei, vann og avløp, tomter, fjellarbeid, sortering, asfalttransport og vintervedlikehold som brøyting, strøing og høvling av veier. Vi tar oppdrag i hele Nord-Trøndelag. Hos oss kan du kjøpe sortert og usortert grus og steinmasser, rør og rørdeler og andre ting innen faget.