Hopp til søk

Resultat - Ungdomshjem

Fossumkollektivet er spesialist på behandling av unge rusavhengige; menn og kvinner fra 16 til 30 år. Vi er en ideell stiftelse som tilbyr langtids døgnbehandling til rusavhengige fra hele landet. Det at vi er ideelle betyr at vi jobber for et sosialt formål for fellesskapets beste, og et eventuelt overskudd tas ikke ut som utbytte, men direkte tilbake til rusbehandlingen av de unge.

Fossumkollektivet er spesialist på behandling av unge rusavhengige; menn og kvinner fra 16 til 30 år. Vi er en ideell stiftelse som tilbyr langtids døgnbehandling til rusavhengige fra hele landet. Det at vi er ideelle betyr at vi jobber for et sosialt formål for fellesskapets beste, og et eventuelt overskudd tas ikke ut som utbytte, men direkte tilbake til rusbehandlingen av de unge.

Fossumkollektivet er spesialist på behandling av unge rusavhengige; menn og kvinner fra 16 til 30 år. Vi er en ideell stiftelse som tilbyr langtids døgnbehandling til rusavhengige fra hele landet. Det at vi er ideelle betyr at vi jobber for et sosialt formål for fellesskapets beste, og et eventuelt overskudd tas ikke ut som utbytte, men direkte tilbake til rusbehandlingen av de unge.

Fossumkollektivet er spesialist på behandling av unge rusavhengige; menn og kvinner fra 16 til 30 år. Vi er en ideell stiftelse som tilbyr langtids døgnbehandling til rusavhengige fra hele landet. Det at vi er ideelle betyr at vi jobber for et sosialt formål for fellesskapets beste, og et eventuelt overskudd tas ikke ut som utbytte, men direkte tilbake til rusbehandlingen av de unge.

Fossumkollektivet er spesialist på behandling av unge rusavhengige; menn og kvinner fra 16 til 30 år. Vi er en ideell stiftelse som tilbyr langtids døgnbehandling til rusavhengige fra hele landet. Det at vi er ideelle betyr at vi jobber for et sosialt formål for fellesskapets beste, og et eventuelt overskudd tas ikke ut som utbytte, men direkte tilbake til rusbehandlingen av de unge.