• Undervannstjenester Nordland

Jeg tilbyr tjenester med drone under vann! Trenger du å få utført en inspeksjon på utstyr eller lignende ta kontakt så tar jeg jobben!