Lerum taxi ble startet 1981, og Olav Lerum tok over firmaet i 2003. Me er idag 3 heiltidsansatte, Oddvar fra 2011 og Erik som tredjegenerasjon fra 2015. Me har ein moderne bilpark og utfører alle typar oppdrag innan person og varetransport. For alle henvendelser ring 95 95 40 33.